Passend Primair Onderwijs

Passend Primair Onderwijs

De meeste kinderen doorlopen het basisonderwijs vrij soepel. Maar sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat kinderen onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeften en talenten, zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is.
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften. Vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van kind en leerkracht is de basis, in partnerschap met de ouders. Passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons samenwerkingsverband, schoolbesturen, scholen en ouders.
 
De consulenten van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland begeleiden scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor ieder kind. Passend onderwijs is letterlijk: onderwijs dat past. Toegesneden op de behoeften van kinderen. Zo veel mogelijk op de reguliere basisschool
 
Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. De 14 betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod. Belangrijke partners zijn jeugdhulp en de gemeenten.

www.ppo-nk.nl
 

Samen werken we aan passend onderwijs.