Iedere school zijn unieke karakter

Iedere school zijn unieke karakter

‘Kracht voor diversiteit’ Elfred Bakker vindt het een belangrijke eigenschap van de scholen die onder De Blauwe Loper vallen. De 60-jarige Heerhugowaarder is sinds 2010 voorzitter van het College van Bestuur. En het is een baan die bij hem past. Opgegroeid in Akersloot, heeft de sympathieke bestuurder een schat aan ervaring opgebouwd in het onderwijs. In de klas, maar ook als directeur en bestuurder.
 
'Werken in het onderwijs is zo fantastisch mooi. Iedere dag opnieuw. Met de Blauwe Loper richten we ons op basisscholen en leerlingen in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.
 
De acht basisscholen zijn verdeeld over twaaf locaties, verspreid over deze gemeenten. 'Naast de basisscholen met een meer traditioneel onderwijsconcept zijn er meerdere scholen die werken volgens specifieke onderwijskundige profielen: Montessori-, Dalton-, Jenaplan- en tweetalig onderwijs.' aldus Elfred.
 
Open Dagen
Dat de scholen soms heel verschillend zijn is geen elke probleem. 'Integendeel, iedere school heeft zijn unieke karakter, dat wordt bijvoorbeeld al bepaald door mensen die in de wijk wonen waar de school staat. Binnen deze organisatie zijn we van mening dat de school niet alleen een plek is om te leren, het is ook bij uitstek een plaats om te ontmoeten. Ook is bij ons iedereen welkom. Ik hoop dat we de open dagen die de komende weken plaatsvinden ook goed bezocht worden, dan kan iedereen zien waar de scholen van de Blauwe Loper voor staan'.
 
Samenwerking
Dat de snelheid van de ontwikkelingen in het onderwijs hard gaat beseft Elfred als geen ander. 'Ik weet nog goed dat ik mijn jonge jaren voor de klas stond. Niet te vergelijken met de huidige tijd. Het geeft zoveel meer kansen. De samenwerking bijvoorbeeld met het voortgezet onderwijs, maar ook met de organisaties die zich richten op de kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is mooi te zien dat er in principe geen onderbrekingen meer nodig zullen zijn in het onderwijs voor de kinderen.' Het maken van verbindingen is voor Bakker een van de belangrijkste drijfveren in zijn werk.
 
Diversiteit
'Vanuit het bestuursbureau proberen we te zorgen voor goede randvoorwaarden. De scholen zelf mogen inhoud geven aan hun programma. Toch vindt alles plaats onder een aantal kernwaarden. Het feit dat iedereen welkom moet zijn bijvoorbeeld. Het is onze kracht. De scholen verbinden diverse waarden., culturen, achtergronden en geloven met elkaar. Onze openbare- en algemeen bijzondere scholen zijn van en voor iedereen. Diversiteit is onlosmakelijk verbonden met het openbare en algemeen bijzonder onderwijs.' Ook betrokkenheid is een groot goed op de scholen van De Blauwe Loper. Bakker tot slot: 'Die kernwaarde betekent voor ons ook oprechte interesse in en aandacht voor alle talenten van het kind. Dat uit zich in enthousiasme, gedrevenheid en passie. Wie dit alles zelf wil ervaren kan terecht op een van de open dagen in februari en maart. 

Artikel de Koerier 24-01-2018